[widgets_on_pages id=“rachunkowosc“]

Prowadzenie własnej rachunkowości jest niezbędnym obowiązkiem każdej firmy. Nasz zespół doświadczonych specjalistów zapewni Państwu usługę prowadzenia rachunkowości dla osób fizycznych i prawnych, także za granicą.

Oferujemy prowadzenie rachunkowości i płac (Payroll) w podanych poniżej krajach :

  • USA
  • Anglia
  • Hong Kong
  • Niemcy
  • Austria
  • Polska
  • Republika Czeska
  • Słowacja

Cena za prowadzenie rachunkowości  (podwójnej lub łatwej) ustala się na podstawie pozycji  lub jednego konta.

  • 1 pozycję w rachunkowości u nie podatnika VATprzedstawia jedna faktura, rachunek lub wpłata w wypisie z banku.
  • W rachunkowości  u płatnika VAT  jedna faktura lub jeden rachunek przedstawia zwyczajnie dwie pozycje, ewentualnie jedną pozycję przy dostawie między granicznej.

Cena za opracowanie rachunkowości to  0,40 Eur / pozycja. Opłata stała za prowadzenie rachunkowości to 30Eur. za każde przyznanie podatkowe.

Dla uśpionych firm cena za rachunkowość wynosi 100 EUR a cena za przyznanie podatkowe to 100 EUR.

Listę płac, nazywaną także Payroll, oferujemy za 10 EUR / miesięcznie za pracownika.

W USA prowadzimy rachunkowość według  GAAP standardów a w EU według  IFRS.

 

[product_page id=“5397″]