Tłumaczenie tekstów jest jedną z naszych najpopularniejszych usług – Gwarancją zadowolenia naszych klientów są nie tylko przystępne ceny oraz szybkie i elastyczne terminy dostaw, ale także prosty system zamawiania. Naszych dostawców wybieramy w oparciu o rygorystyczne kryteria z jedynym celem – zapewnić naszym klientom doskonałą i sprawdzoną jakość.

Równocześnie potrafimy w prosty sposób zapewnić wszystkie profesjonalne tłumaczenia w następujących dziedzinach:

Przy tłumaczeniach umów, porozumień, ustaw, zmian w przepisach ustawowych, wyjaśnień prawnych lub różnych norm i innych dokumentów z zakresu prawa współpracujemy z prawdziwymi prawnikami z bogatym doświadczeniem w tej dziedzinie.
Wysokiej jakości tłumaczenia tekstów w takich dziedzinach jak bankowość, ubezpieczenia, rachunkowość lub ekonomia i handel mogą znacząco pomóc w znalezieniu kontaktów biznesowych dzięki jasności dokumentów finansowych w języku Państwa potencjalnego partnera biznesowego. Zapewniamy tłumaczenia planów marketingowych, sprawozdań finansowych, sprawozdań księgowych oraz szeroki zakres innych dokumentów z dziedziny ekonomiki.

Tłumaczenie urzędowe (tzw. „sądowe” lub tłumaczenie przysięgłe) jest przeprowadzane wyłącznie za pośrednictwem upoważnionych tłumaczy przysięgłych, którzy są wpisani na Liście tłumaczy przysięgłych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej, jak określone jest w ustawie nr 382/2004 o tłumaczach przysięgłych. Na podstawie tej ustawy, tłumaczenie urzędowe jest zdefiniowane jako działanie eksperta, zgodnie z prawem jest więc każdy z naszych zawodowych tłumaczy wykwalifikowanym ekspertem, uprawnionym przez ustawę do wykonywania działalności tłumacza.

Uwaga! W przypadku tłumaczenia urzędowego musi być ono ściśle związane z oryginalnym dokumentem lub z notarialnie poświadczoną kopią.

Ustawa określa dla tłumaczenia przysięgłego również wymaganie tzw. klauzulę tłumacza, w której tłumacz przysięgły identyfikuje się oraz bezpośrednio wyznacza dziedzinę, w której jest uprawniony do wykonywania działalności tłumacza, swój numer tłumacza i datę utworzenia tłumaczenia. Pod tym numerem jest następnie uwierzytelnione tłumaczenie zapisane w dzienniku tłumaczeń. Tłumacz przysięgły doda tłumaczeniu wspomnianą obowiązkową klauzulę tłumacza i odcisk swojej pieczęci urzędowej z godłem państwowym Republiki Słowackiej.

Tłumaczenia urzędowe najczęściej wymagają różne urzędy państwowe w Republice Słowackiej i za granicą z różnych przyczyn, ale przede wszystkim związane są z następującymi dokumentami urzędowymi:

  • dokumenty niezbędne dla celów przywozu pojazdów samochodowych
  • akt urodzenia
  • różne świadectwa
  • akt ślubu
  • wyciąg z rejestru handlowego lub certyfikat handlowy
  • wyciąg z rejestru karnego
Specyficzną kategorię tłumaczeń, które mogą być wykorzystane w oficjalnych stosunkach z organami państwowymi i instytucjami lub ambasadami, i które mogą na przykład wymagać również zagraniczni pracodawcy, stanowią urzędowo poświadczone tłumaczenia. Jeżeli Państwo działa jako osoba fizyczna, takie tłumaczenie jest potrzebne także w innych przypadkach, takich jak import samochodu z zagranicy, w przypadku ubiegania się o studium w szkołach zagranicznych, planowanie ślubu za granicą lub jeżeli już zawarli Państwo związek małżeński, czy jeżeli chce Państwo zmienić miejsce zamieszkania. W przypadku osób prawnych tłumaczenia urzędowe są konieczne, na przykład w przypadku udziału w przetargu lub przy zawieraniu dużych umów i porozumień, gdzie konieczna jest gwarancja stuprocentowej zgodności brzmienia oryginalnego i przetłumaczonego dokumentu. Takie tłumaczenia są uprawnieni przeprowadzać tylko upoważnieni tłumacze urzędowi, którym została na podstawie trudnych egzaminów państwowych przyznana odpowiednia pieczęć okrągła i są zarejestrowani na Liście tłumaczy przysięgłych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej. Wymienionym faktom odpowiada także wyższa cena tłumaczenia urzędowego.
Instrukcje, podręczniki, normy i rysunki techniczne, szkolenia, poradniki, teksty techniczne, dokumentacja – potrafimy objąć wszystkie dziedziny i sektory gospodarki, w szczególności inżynierię, lotnictwo, przemysł gumowy, przemysł elektryczny, przemysł technologii informacyjnych i oczywiście przemysł motoryzacyjny. Gwarantujemy najwyższy profesjonalizm w podejściu do Państwa materiałów.
Tłumaczenie raportów medycznych, pisemnych informacji na temat produktów farmaceutycznych lub dokumentacji medycznej. Zapewnimy również tłumaczenia tekstów z dziedziny medycyny weterynaryjnej i tekstów medycznych, chętnie również udzielimy porady na temat terminologii technicznej.

Z jakim dokumentem tłumaczenie będzie wiązać się?

Tłumaczenie urzędowe jest niezbędne zawsze związać przy użyciu sznurka trójkolorowego z oryginalnym dokumentem, który był tłumaczony. Dzieje się tak z prostego powodu, a mianowicie dlatego, żeby tłumacz przysięgły mógł w klauzuli tłumacza szczerze oświadczyć, iż załączone tłumaczenie odpowiada pierwotnemu brzmieniu, swoim podpisem i odciskiem swojej urzędowej pieczęci potwierdza ten fakt. Z reguły istnieją trzy możliwości, z czym można tłumaczenie związać:

  1. ze zwykłą kopią oryginalnego dokumentu
  2. z poświadczoną notarialnie kopią oryginalnego dokumentu
  3. z samym oryginałem dokumentu

Szczegółowy opis poszczególnych możliwości:

1. WIĄZANIE ZE ZWYKŁĄ KOPIĄ ORYGINALNEGO DOKUMENTU

Ze zwykłą kopią można tłumaczenie sądowe związać, jeżeli nie jest wymagana notarialnie poświadczona kopia lub sam oryginał danego dokumentu. W tym najprostszym przypadku jest zupełnie wystarczające odpowiednie dokumenty zeskanować i wysłać na nasz adres e-mail, my następnie wydrukujemy je i zwiążemy z tłumaczeniem urzędowym. To z kolei można osobiście odebrać w naszym biurze lub chętnie wyślemy Państwu za pośrednictwem poczty lub kuriera.

2. WIĄZANIE Z POŚWIADCZONĄ NOTARIALNIE KOPIĄ ORYGINALNEGO DOKUMENTU

Poświadczoną notarialnie kopię oryginalnego dokumentu można związać z tłumaczeniem sądowym w przypadku, gdy jest to cenny dokument oryginalny, który musi być zachowany w oryginalnym stanie lub jest potrzebny dla innych celów. Notarialnie poświadczoną kopię sporządza notariusz. Należy pamiętać, że jeśli chcecie wykorzystać tłumaczenie urzędowe poza Republiką Słowacką, notariusz musi dokonać weryfikację do użytku za granicą. Główna różnica polega na tym, że w celu wykorzystania dokumentu za granicą, musi być podpisany przez samego notariusza, nie może zostać zastąpiony przez jego pracowników lub koncypienta, jak to zwykle bywa przy normalnych poświadczeniach notarialnych.

W przypadku potrzeby zweryfikowania oryginalnego dokumentu w języku obcym, trzeba korzystać z usług notariusza, który dokumenty w danym języku obcym weryfikuje. W ten sposób poświadczone kopie są odpowiednie do wiązania z tłumaczeniem urzędowym. Na przykład, jeżeli ma Państwo notarialnie poświadczony akt urodzenia w języku słowackim i potrzebują Państwo tłumaczenie urzędowe na język niemiecki, poprosimy Państwa jako biuro tłumaczeń o notarialnie uwierzytelnioną kopię, jak również odpowiedni odcisk pieczęci notariusza, który podlega obowiązkowi tłumaczenia na język niemiecki.

3. WIĄZANE Z SAMYM ORYGINAŁEM DOKUMENTU

Podczas wiązania tłumaczenia urzędowego z oryginałem dokumentu, konieczne jest pamiętać, że ten oryginał zostanie przedziurkowany i na zawsze związany z tłumaczeniem urzędowym. Możliwe jest, że oryginalny dokument po związaniu i przesłaniu do właściwych instytucji będzie Państwu brakować, dlatego na przykład tłumaczenie sądowe dyplomu z oryginałem nigdy nie wiąże się. Z reguły z tłumaczeniem urzędowym są wiązane takie dokumenty, które można niejednokrotnie wydrukować, uzyskać odpowiednią pieczęć, podpisać itd. (np. wyciąg z rejestru karnego).

UWAGA: konieczne jest poinformować się najpierw w instytucji, dla której przeznaczone będzie tłumaczenie urzędowe, z czym wymaga, aby było tłumaczenie sądowe związane (jaki dokument jest potrzeba do złożenia związać z tłumaczeniem). Fakt ten nie zależy od nas (tłumacza lub agencji), tą informację musi Państwo przesłać do nas.