Założenie fundacji na Słowacji

  • Opłata państwowa w wysokości 33 EUR
  • Wymagany jest jeden założyciel
  • Założyciel musi podpisać akt notarialny
  • Zarząd spółki musi mieć co najmniej 3 członków
  • Każdy członek musi dostarczyć wypis z Krajowego Rejestru Karnego
  • Rada Nadzorcza musi mieć co najmniej jednego członka
  • Nasza opłata wynosi 300 EUR
  • Plus koszty tłumaczenia
  • Siedziba spółki w Pradze – 200 EUR (w tym obsługa poczty)
  • Łącznie – 566 EUR plus koszty tłumaczenia wypisów z Krajowego Rejestru Karnego