[widgets_on_pages id=“firmy“]

Założenie Firmy w Czechach proste, szybkie i on-line

W Republice Czeskiej istnieje wiele typów firm: sro, as, ks i vos. Najpopularniejszą formą społeczności jest sro, odpowiednik niemieckiego GmbH lub polskiego SPZO. Na jej założenie wymagany jest akt notarialny. Na zmiany członków i jednego wspólnika zazwyczaj akt notarialny nie jest wymagany. Przy zmianie siedziby, nazwy, lub liczby wspólników akt notarialny jest wymagany. Oprócz tego istnieje w Republice Czeskiej także spółka akcyjna, ale jej założenie i utrzymanie jest o wiele droższe niż społeczności sro. Spółka akcyjna jest odpowiednikiem niemieckiej AG lub angielskiej Ltd.  Spotkać się tu także możemy ze spółką komandytową, odpowiednik angielskiej LP lub niemieckiej KG. W Republice Czeskiej istnieje również VOS, odpowiednik angielskiej Partner ship lub niemieckiej OHG.

Założenie firmy w Republice Czeskiej trwa 14-21 dni od podpisania dokumentów. Firmę może założyć jedna lub więcej fizycznych czy prawnych osób.

Kierownicy i współpracownicy mogą pochodzić z krajów obcych i nie potrzebują żadnego pozwolenia pobytu w przypadku jeśli są członkami państw UE lub OECD. Kierownicy przy mianowaniu muszą uwierzytelnić swój podpis u notariusza dla zgody związanej z powołaniem na dane stanowisko.  Wspólnicy muszą przy wpłacie podziału uwierzytelnić swój podpis na umowie dotyczącej przeniesienia podziału. Ponadto kierownik musi przy mianowaniu podać wypis z rejestru karalnego z kraju z którego pochodzi. Jeśli kraj z którego pochodzi nie wydaje takiego wypisu, musi go zastąpić oświadczeniem o bez karalności.

Przed założeniem musi mieć firma w Republice Czeskiej własne konto bankowe, a jej podstawowy kapitał musi być spłacony na to oto konto bankowe. Minimalny wkład każdego współpracownika w sro musi być 1 CZK, a minimalna wysokość podstawowego kapitału to 1 CZK.

Czeskie firmy sro i as oferują ograniczenie odpowiedzialności współpracowników do wysokości niezapłaconego podstawowego kapitału zapisanego w rejestrze handlowym. Przy zupełnym spłaceniu podstawowego kapitału współpracownicy ani kierownicy nie odpowiadają za długi społeczności. Warto tutaj dodać, że społeczność sama w sobie odpowiada swoim wierzycielom  za zamówienia całym swoim majątkiem.
Podatek dochodowy. Stawka podatku dochodowego osób prawnych w Republice Czeskiej wynosi  19% VAT. Stawka VAT w Republice Czeskiej wynosi 21% podstawy. Rejestracja do podatku VAT trwa około jednego miesiąca.

Licencja podatkowa lub coroczne opłaty w rejestrze handlowym w Republice Czeskiej nie obowiązują.

Konto bankowe

Czeskie sro mogą otworzyć oprócz konta w Republice Czeskiej także konto na Słowacji i w większości krajach na świecie, włącznie offshore..

Opłaty i koszty w kolejnych latach:

Cena za prowadzenie rachunkowości wynosi 100 EUR za rok

Cena za przygotowanie i podanie zeznania podatkowego wynosi 100 EUR.

Cena za przygotowanie i podanie deklaracji podatkowej VAT wynosi 50 EUR.

Jeeej! Nepodařilo se nám najít váš formulář.

[widgets_on_pages id=“CTA-CZ“]