Dzięki krótkim cyklom i rosnącej konkurencji, na firmy kładzie się duży nacisk w celu rozpoczęcia modernizacji lub przynajmniej uzyskania dostępu do innowacji innych firm i utrzymania w ten sposób konkurencyjności także na rynku zagranicznym. Za pomocą wyłącznych praw, które patent zapewnia wynalazcom, mogą być innowacje do dalszej pomyślności i rozwoju firmy w dynamicznym i ryzykownym środowisku biznesowym kluczowe.

Dlaczego patentować wynalazki:

Patenty dają właścicielowi wyłączne prawo i uniemożliwia innym nadużycie opatentowanego wynalazku. Dzięki temu obniża się ryzyko i konkurencja ze stron naśladowców wynalazku i podmiotów, które starają się pasożytować na patencie. Jeżeli uzyska Państwa firma patent na wynalazek, można z jego pomocą stworzyć barierę zapobiegającą konkurentom wejść na rynek z tym samym wynalazkiem. Możecie stać się wiodącym graczem w biznesie.
Czy zainwestowała Państwa firma dużą ilość czasu i pieniędzy w badania i rozwój? Patent udzielony produktu umożliwi szybszy zwrot inwestycji i znacznie wyższe zyski.
Właściciele patentu mogą udzielić licencję innym firmom lub przenieść go do dalszej firmy za opłaty ryczałtowe lub opłaty licencyjne. W ten sposób możliwe jest uzyskanie dodatkowych źródeł dochodu. Sprzedaż lub przekazanie patentu oznacza, że przenosicie swoją własność do kogoś innego. Wynajem licencji daje tylko pozwolenie do używania Państwa patentu pod pewnymi warunkami.
Własne patenty można używać do negocjacji z inną firmą, która jest właścicielem innego patentu. W ramach umowy – licencja krzyżowa – spółka zgadza się, jak również druga strona ze wzajemnych używaniem patentów na podstawie uzgodnionych warunków.
Jeśli udzielicie licencję na patent innym osobom, uzyskacie dostęp do innych rynków za granicą, które byłyby dla Państwa bardzo trudno dostępne.
Uzyskanie ochrony patentowej uniemożliwi innym firmom uzyskać ten sam opatentowany wynalazek. Obniżenie ryzyka, że inne osoby na rynku handlowym naruszą Państwa prawa w korzystaniu z Państwa produktu. Sam patent nie zapewni wolność używania, ale uniemożliwi innym opatentować ten sam produkt oraz wskazuje innym, że Państwa produkt jest nowy i różni się od pozostałych.
Fakt, że jesteście właścicielem patentu (lub licencji na używanie patentu) może pomóc zwiększyć Państwa szansę na pozyskanie kapitału, który jest potrzebny do wprowadzenia produktu na rynek.  Niektóre gałęzie przemysłu wymagają naprawdę mocną gamę patentów, które przyciągną kapitał podwyższonego ryzyka.
Skutecznym egzekwowaniem ekskluzywności często nie uniknie się sporów sądowych z tymi, którzy naśladują Państwa patent lub używają go bez licencji udzielonej przez Państwo, a więc naruszają prawa patentowe. Państwa szanse na udane postępowanie sądowe przeciwko tym osobom, które naśladują Państwa patent, wzrasta.
Gamę patentów mogą partnerzy handlowi, inwestorzy i klienci traktować jako dowód, że firma jest profesjonalistą w swojej dziedzinie, oferuje wysoki poziom specjalizacji, doświadczenie i specjalizację technologiczną. Łatwiej dzięki temu można uzyskać środki finansowe i nowych partnerów biznesowych. Wzrasta zainteresowanie Państwa firmą i poprawia się jej profil i wartość rynkowa. Niektóre firmy są prezentowane jako firmy nowatorskie i publikują swoje patenty w reklamach.

[widgets_on_pages id=“CTA-apostille“]