[widgets_on_pages id=“apostille“]

Apostille

Wystawia apostille dokumentów osobistych, firmowych i akademickich. Mamy ponad 35 lat doświadczenia z apostille i wiemy że zyskanie Apostille może czasem okazać się przeciągającym się i skomplikowanym procesem.

  • Znajdujemy się w centrum Warszawy.
  • Mamy notariusza oddalonego o 2 minuty pieszo.

Ceny za usługi – Apostille: od 400 zł, Przekład: 80 za każdą NS

We wszystkich krajach świata

Dokumenty firmowe : Założenie spółki, porozumienie o ochronie znaków towarowych, pełnomocnictwo, uznanie długu, świadectwo pochodzenia faktury Dokumenty osobiste: akty urodzenia, zgonu i małżeństwa, certyfikat naturalizacji, akta sądowe, testamenty i egzekucje, akceptacje dokumentacji, rozwód, zgłoszenia o narodzinach za granicą, akt urodzenia (do zawarcia małżeństwa za granicą), deklaracje, notatki policyjne Dokumenty akademiczne: dyplomy, stereogramy i zapisy szkolne.

Polska Apostille – Państwo pochodzenia dokumentu Polska Od 2 dni do 2 tygodni

Inne państwa – Państwo pochodzenia dokumentu np. USA, Niemcy, Anglia Od 2 dni do 2 tygodni

Dokumenty urzędowe wydawane na terenie jednego kraju (zagraniczne dokumenty urzędowe), które mają zostać przedłożone w innym kraju, muszą być uwierzytelnione, jeśli mają być zaakceptowane przez drugi kraj. Na podstawie Konwencji o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów urzędowych dnia 5. października 1961 v Hadze kraje uzgodniły, że w przypadku takiej wymiany dokumentów, dokument nie musi być uwierzytelniony przez ambasady w kraju utworzenia dokumentu, ale jego ostatecznego uwierzytelnienia dokonuje się w kraju, w którym dokument został wydany. Francuska nazwa Apostille oznacza więc certyfikat wydany przez odpowiednią instytucje kraju, który jest umowną stroną konwencji w Hadze. Zagraniczne dokumenty urzędowe zawierające apostille można więc wykorzystać bez dalszego uwierzytelniania w dowolnym kraju umownej strony konwencji oraz w dowolnej instytucji. Jeśli certyfikat jest prawidłowo wypełniony, poświadcza wtedy autentyczność podpisu, stanowiska osoby, która dokument podpisała, ewentualnie także prawdziwość pieczęci lub stempla na dokumencie. Apostille nie poświadcza jednak prawdziwości treści dokumentu, do której jest dołączony. Apostille jest umieszczony bezpośrednio na dokumencie urzędowym lub na  jego załączniku („allonge“), który jest dołączony do uwierzytelnianego dokumentu. Załącznik musi zawierać informacje o kraju pochodzenia, identyfikację osoby, która wydała dokument urzędowy, następnie miejsce i datę uwierzytelnienia, szczegóły o instytucji, która wystawia apostille, numer identyfikacyjny deklaracji, a na koniec pieczęć i podpis osoby wydającej apostille. Jak tylko apostille  zostanie dołączone do urzędowego dokumentu, jest użyteczne i akceptowane przez publiczne instytucje państwowe, które przystąpiły do konwencji w Hadze. Dla krajów, które nie przystąpiły do wymienionej konwencji jest wówczas konieczna wyższa legalizacja w ambasadzie lub konsulacie danego kraju, lecz często zdarza się, że apostille zostanie zaakceptowane i tam.
W dzisiejszej erze globalizacji łatwo można znaleźć się w sytuacji życiowej lub biznesowej, kiedy zachodzi konieczność użycia oficjalnego dokumentu  za granicą. Jeśli potrzebujecie zalegalizować dokument urzędowy, aby potwierdzić jego prawdziwość do użytku za granicą, a konkretnie w jednym z krajów konwencji w Hadze, należy go zabezpieczyć apostille. Za dokumenty urzędowe uważa się wszystkie dokumenty wydane przez instytucję sądową lub urzędnika sądowego, dokumenty notarialne, dokumenty administracyjne i świadectwa urzędowe. Dokumentami urzędowymi w rozumieniu konwencji Haskiej nie są dokumenty wydawane przez urzędników konsularnych i dokumenty administracyjne dotyczące czynności handlowych i celnych. Nie poświadcza się dokumentów prywatnych. Apostylować można dokumenty urzędowe osobistego charakteru takie jak np. akt urodzenia lub małżeństwa, dokumenty urzędowe charakteru handlowego np. wypis z rejestru handlowego lub potwierdzenie rejestracji znaku towarowego. Do najczęstszych sytuacji, kiedy zachodzi konieczność przedłożenia dokumentu urzędowego z apostille, należą następujące:

  • Chcecie zawrzeć związek małżeński za granicą i potrzebujecie przedłożyć swoje akty urodzenia lub dokumenty tożsamości
  • Chcecie zapisać swoje dzieci do szkoły za granicą i potrzebujecie przedłożyć ich akty urodzenia
  • Po studiach za granicą wracacie do swojego ojczystego kraju i chcecie tutaj użyć swoje dyplomy lub certyfikaty edukacyjne
  • Ubiegacie się o pracę za granicą i potrzebujecie przedłożyć dokumenty potwierdzające swoje wykształcenie
  • Upełnomocniliście osobę , aby w waszym imieniu negocjowała za granicą, a ta osoba potrzebuje przedłożyć pełnomocnictwo
  • Chcecie kupić nieruchomość za granicą lub jesteście uczestnikiem postępowania sądowego i potrzebujecie potwierdzić swoją tożsamość, ewentualnie udzielić pełnomocnictwo osobie, która będzie was reprezentować
  • Osoba zmarła za granicą a wy potrzebujecie przedłożyć jej akt zgonu na przykład w celu wypłaty odszkodowania
  • Chcecie otworzyć oddział lub konto bankowe swojej firmy za granicą

Prócz wyżej wymienionych sytuacji będziecie potrzebować apostille we  wszystkich sytuacjach , kiedy zachodzi konieczność użycia dokumentu urzędowego i poświadczenia jego autentyczności w kraju, który przystąpił do konwencji haskiej.

Bez względu na to, czy znajdujecie się w Polsce lub za granicą, potrafimy zrealizować Państwa prośbę szybko, niezawodnie i bez komplikacji. Od przygotowania oryginalnych dokumentów aż po dostarczenie apostilowanych dokumentów bezpośrednio do Państwa. Nasze usługi dotyczące apostille dokumentów zapewniamy Państwu we wszystkich krajach świata. Wystarczy jedynie wypełnić formularz zamówienia, przesłać nam lub osobiście donieść dokumenty, ewentualnie poprosić o przygotowanie nowych oryginalnych dokumentów, które należy zaopatrzyć w apostille, jeśli jeszcze ich nie macie. My załatwimy wszystkie inne formalności. Zapewnimy dla Państwa przygotowanie dokumentów, ich apostille, ewentualnie ich przysięgłe tłumaczenie, jeśli będzie konieczne. Następnie prześlemy Państwu wszystkie apostylowane dokumenty na Państwa adres lub możecie je odebrać w naszym biurze w centrum Warszawy. Państwa dokumenty zostaną więc zatwierdzone za granicą bez wątpliwości  co do ich oryginalności, oryginalności pieczęci lub podpisu na dokumencie.

Formularz

Jeeej! Nepodařilo se nám najít váš formulář.

[widgets_on_pages id=“CTA-apostille“]

Państwa, które se stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Aktualny wykaz państw stron Konwencji haskiej:

Albania Andorra Antigua and Barbuda Argentina Armenia Azerbaijan Australia Austria Bahamas Bahrain Barbados Belarus Belgium Belize Bosnia and Herzegovina Botswana Brunei Darussalam Bulgaria Burundi Cape Verde Colombia Cook Islands Costa Rica Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Dominica, Commonwealth of Dominican Republic Ecuador El Salvador Estonia Fiji Finland France Georgia Germany Greece Grenada Honduras Hong Kong* Hungary Iceland India Ireland Israel Italy Japan Kazakhstan Korea, Republic of (South) Kyrgyzstan Latvia Lesotho Liberia Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macao* Macedonia, FYR of Malawi Malta Marshall Islands Mauritius Mexico Moldova Monaco Mongolia Montenegro Namibia Netherlands New Zealand Nicaragua Niue Norway Oman Panama Paraguay Peru Poland Portugal Romania Russian Federation Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines Sao Tome and Principe Samoa San Marino Serbia Seychelles Slovakia Slovenia South Africa Spain Suriname Swaziland Sweden Switzerland Tonga Trinidad and Tobago Turkey Ukraine United Kingdom Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela

[widgets_on_pages id=“CTA-apostille“]