[widgets_on_pages id=“apostille“]

Dokumenty urzędowe  wydane przez słowackie organy, wymagają w celu użycia przed organami obcego kraju  certyfikatu, jeśli specjalne przepisy lub konwencja międzynarodowa nie stanowi inaczej. Oznacza to, że dokumenty urzędowe wydane na terenie Słowacji mają siłę dowodową dokumentów urzędowych za granicą, lecz także odwrotnie, jeśli posiadają przepisane certyfikaty.

[widgets_on_pages id=“CTA-apostille“]

Słowacja jest zobowiązana Konwencją o zniesieniu wymogów poświadczania zagranicznych dokumentów urzędowych (dalej tylko Konwencja). Ta konwencja dotyczy dokumentów urzędowych, które zostały wydane na terenie jednego umownego kraju i mają zostać przedłożone na terenie innego umownego kraju. Zaletą tej umowy jest to, że dokumenty urzędowe przeznaczone do użytku na Słowacji i słowackie dokumenty w celu użycia w umownych krajach Konwencji, nie muszą być oddawane do poświadczenia w kilku etapach przed różnymi organami. Do poświadczenia prawdziwości dokumentu urzędowego zgodnie z umową wystarczy, jeśli organ, który jest do tego uprawniony, zaopatrzy taki dokument specjalnym  certyfikatem – apostilou.

Jeśli chodzi o organy uprawnione do wydawania apostille, zgodnie z Konwencją, każdy umowny kraj wyznaczy je samodzielnie i uwzględni ich oficjalne stanowisko. Słowacja wyznaczyła wymienione organy i ich uprawnienia dotyczące apostille następująco:

  • Sądy Okręgowe SR dla dokumentów urzędowych wydanych przez sądy rejonowe, notariuszy lub egzekutorów sądowych w okręgu terytorialnym sądu okręgowego dla dokumentów, których prawdziwość poświadczyły, lub na których poświadczyły prawdziwość podpisu,  jak i dla tłumaczeń wykonanych przez tłumaczy lub  ekspertyz wykonanych przez biegłych.
  • Ministerstwo Sprawiedliwości SR dla pozostałych dokumentów sądowych niewymienionych powyżej
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych SR dla dokumentów urzędowych wydanych przez tę instytucję, z wyjątkiem dokumentów, których apostylacja jest w zakresie urzędów rejonowych
  • Ministerstwo Edukacji SR dla dokumentów urzędowych wydanych przez tę instytucję (świadectwa, dyplomy)
  • Ministerstwo Zdrowia SR dla dokumentów urzędowych wydanych przez tę instytucję
  • Ministerstwo Obrony SR dla dokumentów urzędowych wydanych w resorcie Ministerstwa Obrony SR
  • Urzędy Okręgowe dla dokumentów cywilnych (oprócz decyzji o stanie cywilnym i  dokumenty urzędowe wydane przez władze samorządowe
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych SR dla wszystkich pozostałych dokumentów wydanych w SR (rejestr karny, dokumenty wydane przez Ministerstwo Gospodarki SR, izby handlowe, urzędy podatkowe, wyciągi z rejestru, certyfikaty wydane przez organy państwowe dla kontroli leków itp.)

[widgets_on_pages id=“CTA-apostille“]

To oznacza, że jeśli potrzebujecie użyć swój słowacki akt urodzenia, wypis z rejestru karnego, rejestru handlowego lub jakikolwiek inny dokument urzędowy w umownym kraju Konwencji, nie ma już konieczności, aby poświadczać ten dokument urzędowy w wielu etapach. Wystarczy, że jego prawdziwość jest poświadczona za pomocą apostille w jednym z odpowiadających, wyżej wymienionych organów. Poprzez certyfikat apostille procedura poświadczania dokumentu urzędowego jest zakończona i może być on przedłożony w kraju, który podpisał konwencję Haską.

Jak możecie się zorientować, wybór organu apostylującego zależy od rodzaju dokumentu. To jednak nie musi Państwa interesować. Dlatego pozostawcie wszystko w ręce naszego teamu profesjonalistów, aby załatwili to za Państwa. Szybko i niezawodnie zapewnimy Państwu dołączenie apostille na jakikolwiek dokument włącznie z poświadczonego tłumaczenia do obcego języka w taki sposób, aby utworzony dokument spełniał wszystkie niezbędne kryteria do zaakceptowaniu w obcym kraju. Wystarczy tylko wypełnić nasz formularz zamówienia.

[product_page id=“5204″]