[widgets_on_pages id=“apostille“]

Jeśli w obcym kraju ma być zaakceptowany dokument publiczny, który wydał lub poświadczył w ramach swoich uprawnień kompetencji organ Republiki Czeskiej, lub który był przed nim podpisany, w większości krajów jest konieczne, aby taki dokument został poddany tzw. Wyższemu poświadczeniu tzw. superlegalizacji. Wyjątki od tego wymogu wynikają z konwencji Haskiej o zniesieniu V o zniesieniu wymogu poświadczania zagranicznych dokumentów urzędowych i z niektórych obustronnych umów międzynarodowych o pomocy prawnej. Celem superlegalizacji i apostille jest wiarygodne potwierdzenie faktu, że dokument został wydany lub poświadczony przez określony organ sądowy lub administracyjny w Republice Czeskiej, lub że dokument został przed takim organem podpisany. Poświadcza się więc oryginalność pieczęci urzędowej i podpisu na dokumencie, a nie zawartość samego dokumentu.

[widgets_on_pages id=“CTA-apostille“]

Konwencja o apostille uprościła proces poświadczania dokumentów urzędowych, które mają być użyte w obcych krajach będących umowną stroną konwencji. Uproszczenie poświadczania spoczywa w jedynej formalnej czynności, tj. w zaopatrzeniu poświadczanego dokumentu dodatkiem poświadczającym, tzw. apostilą. Na podstawie apostili już nie jest konieczne dalsze poświadczanie dokumentu.

W ten sposób poświadcza się dokumenty urzędowe np. wypis z rejestru handlowego lub ewidencji działalności gospodarczej, notarialnie poświadczona kopia, notarialne załączniki potwierdzające podpis określonej osoby, itp. Ne poświadcza się jednak dokumentów prywatnych (do których należy np. zwykła, tj. niepoświadczona kopia dokumentu urzędowego; pełnomocnictwo, na którym podpis osoby nie był urzędowo poświadczony itp.).

W Republice Czeskiej dokumenty urzędowe w celu użycia w umownych krajach konwencji Haskiej poświadcza się w dwóch miejscach, w zależności od rodzaju poświadczanego dokumentu, wzgl. Organu, który go wydał. Są nimi:

  • Ministerstwo Sprawiedliwości – Międzynarodowy Związek Cywilny, który wykonuje apostylację dokumentów wydawanych przez organy sądowe Republiki Czeskiej włącznie z dokumentami wydawanymi lub poświadczanymi przez notariusza. Apostyle wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości są  bilingwistyczne, zawierają treść w języku czeskim i angielskim.
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Wydział Konsularny – dział legalizacji zaopatrzy w apostille wszystkie pozostałe dokumenty poza sądowymi i notarialnymi. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydaje apostille wyłącznie w języku czeskim.

[widgets_on_pages id=“CTA-apostille“]

W związku z dokumentami wystawionymi i poświadczonymi przez notariusza należy podkreślić, że można je zaopatrzyć w apostille wyłącznie takim przypadku, jeśli były wystawione przez notariusza lub kandydata notarialnego, który był wyznaczony przez przedstawiciela notariusza lub który został upoważniony przez notariusza do wykonywania legalizacji i czynności związanych ze sprawami zagranicznymi. Dlatego zalecamy Państwu wcześniej poinformować notariusza, że dany dokument ma zostać użyty za granicą.

Nie traćcie czasu na załatwianie załącznika o apostille i zwróćcie się do nas, nasz team profesjonalistów, który wszystko załatwi za was. Zapewnimy Państwu apostille szybko i niezawodnie na jakikolwiek dokument włącznie z poświadczonym tłumaczeniem do obcego języka w taki sposób, aby utworzony dokument spełniał wszystkie niezbędne kryteria do zaakceptowaniu w obcym kraju.  Wystarczy tylko wypełnić nasz formularz zamówienia.

[product_page id=“5204″]