[widgets_on_pages id=“apostille“]

Użycie dokumentu urzędowego wydanego przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej za granicą wymaga najczęściej jego poświadczenia przez odpowiednie urzędy, co często może okazać się długotrwałe i  kosztowne. Dzięki temu, że Zjednoczone Królestwo przystąpiło do Konwencji o zniesieniu wymogu poświadczania obcych dokumentów urzędowych, wprowadzonej dnia 5. października 1961 w Hadze, cała procedura legalizacji uległa uproszczeniu i w celu użycia dokumentu urzędowego w innym kraju sygnatariuszu Konwencji wystarczy, jeśli będzie on posiadał apostille.

[widgets_on_pages id=“CTA-apostille“]

Apostille (apostila, apostil) to certyfikat wydawany przed odpowiedni organ państwowy, którym poświadcza się autentyczność podpisu, stanowisko osoby, która dokument podpisała, ewentualnie także oryginalność pieczęci lub stempla na dokumencie urzędowym . Apostylować można wszystkie dokumenty urzędowe osobistego charakteru takie jak na przykład akt urodzenia, akt zawarcia małżeństwa, decyzja rozwodowa, akt zgonu itp., jak i dokumenty o treści handlowej, takie jak dokument o rejestracji znaku towarowego, zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z rejestru handlowego.

Organem uprawnionym do apostylacji jest Legalisation Office of the Foreign & Commonwealth Office z zakresem kompetencji dla całego Zjednoczonego Królestwa. Jeśli macie na przykład spółkę handlową w Anglii i chcecie założyć dla niej konto w Czechach lub na Słowacji, będziecie musieli przedłożyć w Słowackim banku Certificate of Good Standing z angielskiego rejestru handlowego. Takiego certyfikatu nie będą jednak akceptować bez poświadczenia, dlatego najpierw musicie zwrócić się do Legalisation Office, gdzie Państwa Certificate of Good Standing zostanie poświadczony apostillą. Następnie dokument zostanie zaakceptowany na Słowacji lub w jakimkolwiek innym umownym kraju Konwencji.

Państwo jednak nie muszą martwić się o wystawienie apostille, ponieważ wystarczy skorzystać z naszego teamu profesjonalistów. Szybko i niezawodnie zapewnimy Państwu dołączenie apostille na jakikolwiek dokument włącznie z poświadczonego tłumaczenia do obcego języka w taki sposób, aby utworzony dokument spełniał wszystkie niezbędne kryteria do zaakceptowaniu w obcym kraju. Państwa dokumenty zostaną zatem uznane za granicą bez wątpliwości co do ich prawdziwości, oryginalności pieczątki lub podpisu na dokumencie.

[product_page id=“5204″]